Home

Johtamisen opinnot

..Johtamisen ja yrittäjyyden laitos » Jatko-opinnot ltt, johtamisen ja organisoinnin pääaineopinnot. Tämän moninaisuuden seurauksena johtamisen ja organisoinnin tutkimus on usein monitieteistä Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelma Porissa tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän Voit suorittaa kaikki opinnot kokonaisuudessaan kahdessa vuodessa verkko-opintoina, siten että opinnot.. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta saat työkaluja arjen johtamiseen ja kehität omaa johtamisosaamistasi

Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto avaa joustavan väylän osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä omien tavoitteiden mukaisesti Monipuoliset johtamisen opinnot. Koulutuksessa käsitelään johtamisopintoja monelta eri kantilta: muun muassa henkilöstön, taloushallinnon ja kansainvälisyyden osalta Johtamisen opinnoista saat työkaluja näihin tehtäviin. Johtamisen psykologian opinnot tarjoavat valmiuksia työtehtäviin, joissa edellytetään syvällistä työyhteisöjen psykologista ymmärtämistä sekä..

Kehittämishankkeessa on osallistuttu johtamisen opintojen kehittämiseen ja rakennettu yksi johtamisen opintoihin kuuluva opintojakso, Rauhan Opinnot toteutetaan osittain verkko- opintoina Johtamisen kivijalka - JOKI-opinnoista (25 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja strategiatyöhön. Johtajana ja esimiehenä olet suunnannäyttäjä ja luot edellytyksiä onnistuneille.. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-opinnoista löytyy lisätietoa: https.. Mielenterveystyön johtamisen opinnot. Project: Consultancy. Posio, Esa Johannes (Other). Short title. Mielenterveystyön johtamisen opinnot. Status. Finished

Jatko-opinnot ltt, johtamisen ja organisoinnin pääaineopinnot

 1. Hyvällä johtamisella tarkoitamme sellaista kokonaisvaltaista lähestymistä johtamiseen, joka Opinnot voi suorittaa myös vähintään 35 op:n laajuisena johtamisen sivuaineopintokokonaisuutena..
 2. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sekä yksityisen että julkisen sektorin johtamistehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinto opiskellaan TAKKissa tyypillisesti..
 3. nan suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen..
 4. Johtamisen laitos tarjoaa dynaamisen oppimis- ja tutkimusympäristön, jossa huippuluokan tutkimus on perustana huippuluokan opetukselle. Laitos kouluttaa strategisia johtajia vahvalla eettisellä..
 5. Teknologiaosaamisen johtamisen opinnoissa keskeinen sisältö kohdentuu johtamisen eri Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (25 op), vapaasti valittavista opinnoista (5 op) ja..

Uudistunut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa esimiehille ja johtotehtävissä toimiville sekä yrittäjille mahdollisuuden hioa osaamista ja menestyä johtajana Opinnot sisältävät teoriatietojen lisäksi käytännönläheistä toimintaa Erikoistumisalaopinnot profiloivat ruokatuotannon johtamisen koulutuksen opiskelijat alansa huippuosaajiksi Opinnot soveltuvat johtamisesta ja henkilöstön kehittämisestä kiinnostuneille. Avoin yliopisto-opetus on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Osallistuja voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan.. Johtamisen koulutusohjelmissa opiskelijat perehtyvät aiheisiin kuten markkinointi, liiketalous ja rahoitus, ja saavat näiden opintojen kautta kokemusta, jonka avulla voi jo siirtyä monien eri yritysten..

Johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelma, Pori Tampereen

Vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutusHumakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on kaikille avoin opintokokonaisuus. Avoimen ammattikorkeakulun opinnot ovat maksullisia, mutta ne ovat.. Tuotannon johtamisen DI-ohjelma koostuu seuraavista ydinosa-alueista: toimitusketjun johtaminen ja kustannusjohtaminen. 2019-2020 opinto-oppaasta alkaen Systems Engineering -opinnot löytyvät.. Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot). Syksyllä alkavien yamk-opintojen tarjonnan näet alla. Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto - Salpau

Johtamisen opinnot tarjoavat valmiuksia mm. Yliopistoissa ja korkeakouluissa organisaatioiden ja johtamisen pääaineopinnot avaavat lukuisia ovia työelämään esimerkiksi henkilöstötoimen tehtäviin.. Teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on varustaa sinut johtamaan asiantuntijatyötä teknologiayrityksissä ja muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa Opinnot on suunniteltu siten, että opiskelijat sijoittuvat opintojen jälkeen kansainvälisen yritysten välisen asiantuntijamyynnin tai myynnin johtamisen tehtäviin tai yrittäjiksi Syventävät opinnot muodostuvat esimiestaitojen ja oman osaamisen kehittämisen, organisaation osaamisen kehittämisen, osaamisen vaikutus kilpailukykyyn sekä teknologiaosaamisen johtamisen.. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Työelämän muutokset haastavat johtajia uudistumaan ja Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1,5-2 vuotta

Insinööri (Ylempi AMK) Teknologiaosaamisen johtaminen - Lapin AM

Valinnaiset opinnot - Hämeen ammattikorkeakoul

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sekä työyhteisöjen sisäisiä että organisaatioiden välisiä ilmiöitä monista hallinnon, ihmisten ja johtamisen näkökul-mista Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelija Teemu Tervashonka Varustelekasta kertoo opiskelukokemuksestaan. Aloita JET-opinnot Oulussa..

Yrityksen johtamisen opinnoista kiinnostuneille suositellaan erityisesti JKK:n teemakokonaisuuksia Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen Valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot Yksilölliset opinnot. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu esimies- tai johtotehtävissä toimiville henkilöille, jotka kehittävät vastuualueensa toimintaa sen strategisten..

Monipuoliset johtamisen opinnot

Johtamisen pääaine antaa valmiuksia monenlaisiin tehtäviin yrityksissä ja julkisorganisaatioissa. Jos olet motivoitunut toimimaan jossakin vaiheessa esimiesroolissa, saat johtamisen opinnoista hyvät.. Brändiosaajan opinnot JAMKissa. Brändikärjen opiskelija Emilia Vanhatapion ura johti Aava&Bang Oy:n Content Manageriksi. Emilia kertoo videolla opiskelustaan brändikärjessä ja kuinka se on.. Johtamisen kehittämisen ammattilaisemme tarjoavat konsultointi- ja valmennuspalveluita strategisen johtamisen, organisaatiokulttuurin ja esimiestyön kehittämisen tarpeisiin

Johtamisen psykologian opinnot

 1. jäsenenä. Filosofian maisteriohjelma Hallinnon opinnotssa Online
 2. jäsenenä. Vaikka
 3. Markkinoinnin johtamisen tutkinnon (MJD) opinnot ovat auttaneet hahmottamaan, mikä markkinointialan ammattilaisten työssä on olennaista. Lue opiskelijoiden kokemuksia tutkinnosta
 4. /työryhmän tai..
 5. Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on osa Turun AMK:n Tutkinto koostuu kaikille Master-tason koulutuksille yhteisistä opinnoista, teknologiaosaamisen johtamisen syventävistä opinnoista..
 6. Opinnot painottuvat maatilayrittäjän talous- ja johtamisosaamisen kehittämiseen sekä oman... Koulutusta on tarjolla vaikkapa LEAN-johtamisen, eri kulttuureissa toimimisen tai etäjohtamisen saralla

Johtamisen opinnot ilmasotakoulussa : rauhan ajan

OPS 2013 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, YAMK. Vapaasti valittavat opinnot 10 op Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo käytännön kokemusta johtamistehtävistä ja jotka työskentelevät esimies- tai johtamistehtävissä, suunnittelevat, johtavat ja.. Monialaiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai valinnaisina opintoina osana Helsingin yliopistossa tai.. Muiden hakijoiden tulee alleviivata ko. opinnot opintosuoritusotteelta. Opinnot voivat sisältyä jo suoritettuun tutkintoon tai olla suoritettuna esim. avoimen yliopiston opintoina Johtamisen ulottuvuudet - Liiketoiminnan kehittäminen (liiketoimintastrategia) o Management = asioiden johtaminen o Sisällön määrittely, kehittäminen ja toteuttaminen - Liiketoimintaa tekevien..

Emba Johtamisen kivijalka - JOKI-opinnot (25 op) - Tuotekortti UE

Esimerkiksi johtamisen taidot ilmenevät tiimin aktiivisen kehittämisen pyrkimyksinä sekä muiden Teiniminnotalkoiden innovaatio-opinnot erosivat Metropolian kaikille opiskelijoille kuuluvista.. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii sinulle, jolla on vankka käytännön kokemus oman vastuualueesi johtamisesta sekä vahva toimialasi, organisaatiosi ja sen toiminnan tuntemus Se vaatii itsensä johtamisen taitoja ja kurinalaisuutta. Täydentäviä opintoja (opinnot tarjolla osittain englanniksi) voit valita mm. seuraavilta aihealueilta: Asiakaslähtöinen ja digitaalinen liiketoiminta.. Opinnot ja työttömyysetuus. Huomaa, että et voi saada opintotukea ja työttömyysetuutta samaan aikaan. Päätoimisena opiskelijana ensisijainen tukesi on opintotuki Johtamisen ytimeen nousee flow-ilmiö, työn imu. Johtamisen lähikehityksen vyöhykkeellä ollaan matkalla innovoivaan johtamiseen ja strategiseen oppimiseen

Polkuopinnot: Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen - XAM

oppia (to learn), oppi (knowledge, science) > opi- +‎ -nto. opinnot (plural only). studies (academic field of study concerning a given subject). Poikaystäväni suorittaa mediaopintoja. My boyfriend is taking media studies. This term appears in singular in compound terms; see opinto- Tietotekniikkavalmis toimisto tarjoaa keinot tehostaa liiketoiminnan johtamista. Saat Technopolis-asiakkaana kauttamme mainiot työkalut HR-asioihin, tuntiseurantaan, tiedonjakamiseen.. Japani-opinnot on kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille avoin monitieteinen ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti Japanin omaleimaiseen kulttuuriin ja kieleen Johtaminen.org. Linkkejä ja vinkkejä johtamiseen. Oletko vanhempana, ystävänä, johtajana tai kollegana se nuoruutesi urheiluvalmentaja tai ala-asteen opettaja, joka näki sinussa potentiaalia..

Mielenterveystyön johtamisen opinnot - University of Lapland

Video: Johtamisen aineopinnot, 35 op, JY:n avoin yliopisto - Korpp

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto - TAK

Opinnot. Koulutukseltani olen teologi. Pääaineeni Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa oli Johtamiseen ja talouteen liittyvät kysymykset ovat aina kiinnostaneet minua ja olen yrittänyt.. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Pro johtaja. Toimitko päällikkötehtävissä palvelualan yrityksessä? Onko Sinulle jo kertynyt kokemusta esimiestehtävistä.. Tero J. Kauppinen - Johtamisen johtaminen ostettavissa hintaan 5 € paikkakunnalla KAIPIAINEN. Osta heti tästä Opinnot ja opetus. AMORCin jakama tieto on nykyisin järjestetty opintokirjeiden muotoon. Kun kolmen noviisiasteen opinnot on suoritettu, oppilas on valmis aloittamaan temppeliasteet

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto - Rasek

Meillä voit opiskella johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa diplomi-insinööriksi joko päätoimisena opiskeluna tai työn ohessa Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa.. Hallinnon opinnot. MBA on eteenpäin suuntautuva opetussuunnitelma, joka tarjoaa opiskelijoille näkökulman johtamiseen, toiminnallisten osastojen integrointiin, eettiseen johtamiseen ja.. Johtamisen psykologia book. Read reviews from world's largest community for readers. Goodreads helps you keep track of books you want to read. Start by marking Johtamisen psykologia as Want.. Avoimet yliopisto-opinnot jatkuvat vielä kevätlukukauden puolelle mm. viestinnän johtamisen perusteet, taloustieteen peruskurssi, liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen ja..

Video: Johtamisen laitos Aalto-yliopist

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittaneena osaat. johtaa, suunnitella ja kehittää... kehittää toimintaasi ja osaamistasi johtajana tai yrityksen omistajana johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutt Omassa lisensiaatintutkimuksessani Oppimisen johtamisen design oppimissysteemissä keskityin yksinkertaistamaan käsitteellisesti oppimisen johtamisen design prosessin haasteellisuutta Opinnot. Miten minusta tulee diplomi-insinööri? Diplomi-insinöörin tutkinto on kaksivaiheinen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin opiskellaan kandivaiheessa tekniikan kandidaatin.. Terveydenhuollon opinnot ›. Terveyshallinto ›. Terveydenhoidon ja johtamisen maisterin tutkinto. jotka haluavat oppia terveyden suunnittelun ja johtamisen tekniikoista ja menettelytavoista osaamisalaa täydentävät opinnot

Teknologiaosaamisen johtamisen opinnot SeAM

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Omni

Hallinnon opinnot. Voit ansaita sen kolmen vuoden kuluessa opinnoista. Sveitsin johtamiskoululla on johtava liiketalouden koulutuksen tarjoaja keskittyen kansainväliseen liiketoimintaan ja johtamiseen Petteri Kilpinen. Johtamisen ja asiakaskokemuksen guru. Petterin suurin intohimo on ihmisen potentiaalin johtaminen, joko organisaation johtamisen tai itsensä johtamisen näkökulmasta Valmennuksessa perehdytään monipuolisesti johtamisen eri osa-alueisiin. erilaiset ihmisten johtamisen taidot, kuten valmentava johtaminen, ihmisen mielen johtaminen ja ryhmädynamiikan.. Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot). Syksyllä alkavien yamk-opintojen tarjonnan näet alla. Ensihoidon palvelutason johtaminen ja kehittäminen Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen..

Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma, Helsinki, päivätoteutu

ORIENTOIVAT OPINNOT. ayOPIS0006 Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op. JOHTAMINEN. Johtamisen perusopinnot, 26 op (verkko). ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op Edunvalvojien opinnot. Takaisin. Luottamusmiesten peruskoulutus. Ammattitaitoa täydentävät opinnot. Takaisin. Työtuvallisuuskortin kurssijohtajan täydennyskurssi Johtamisen perusteet luennot olivat kattava kokonaisuus johtamiseen. Kurssi oli sitä mitä olin hakenutkin sisällöllisesti jo oman pääaineeni opinnoista, mutta en ollut aivan sitä saanut

Kenties innovatiivinen johtaminen haastaa perinteisen johtamisen juuri hierarkian tasaisuudella Ensimmäistä kertaa luentoaiheessa oli jotain aiemmista opinnoista tuttua; Belbinin tiimikartta ja.. Syventävät opinnot Perusopintojen jälkeen voivat opinnot jatkua syventävillä opinnoilla. Opintosi voivat olla osana kouluopintojasi (Taikonakatemia). Syventävien opintojen opintokokonaisuus vastaa.. Opinnot. Opetuksen yleiset tavoitteet. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle.. Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä. Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta. Suomalaisesta johtamisesta ja sen tasosta kirjoitetaan paljon. Meillä kaikilla on varmasti siitä oma käsityksemme.. Arvot ja eettisyys ovat liiketoiminnan ja johtamisen ytimessä, eivät pehmohöpötystä

Juuri nyt. Johtamisen mullistus toi huipputuloksen. Lehtikuva. Lähinnä työntekijöiden hyvinvointia parantamalla ja inhimillistä johtamista vaalimalla, kertoo ylöjärveläisen autoalan yrityksen Carsportin.. Kauppatieteen sivuainekokonaisuuden siis tässä edelleen yritän suorittaa ja saattaa muutenkin opinnot loppuun. Kolmas johtamisen tutkimusalue käsittelee kontigenssi- eli tilanneteorioita

Muut opinnot. Etusivu > Muut opinnot. Osaatko kertoa muille, mitä osaat? Tällä opintojaksolla tunnistetaan ja sanoitetaan omaa osaamista sekä asetetaan tavoitteita tulevaisuuteen (ylempi amk) Korjausrakentamisen opinnot, työvoimapoliittinen koulutus Kulttuurituotannon terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma (ylempi amk), Savonlinna Sosiaaliala- ja.. Johtamisen ja asiantuntijuuden syventävät opinnot yht. - Toimintayksikön talousjohtaminen 5 OP. Vapaasti valittavat opinnot yht Learn about working at Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry. See who you know at Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry, leverage your professional network, and get hired Myynnin johtamisen mokat. Talouden kilpailukyky nojaa myynnin varassa. Myynnin professori Petri Parviaisen mukaan mikään muu ei ole ajankohtaisempaa ja ratkaisevampaa kuin myynnin kehittyminen

Emba Johtamisen kivijalka - JOKI-opinnot, 25 op Seuraavat lähijaksot: - Liiketoiminnan analyysityökalut, maaliskuu 2020 - Talouden johtaminen, syyskuu 2020 - Strateginen ajattelu ja.. 10.95 €. Dettmann on suosittu luennoitsija bisnesmaailmassa, mikä ei ole ihme, sillä hänen ajatuksensa sopivat asiantuntijaorganisaation johtamiseen kuin nenä päähän, tai pallo koriin Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa voi opiskella seuraavissa oppilaitoksissa Opinnoista voi myös suunnitella omanlaisensa yhdistelmän, jolla voi ohjata omaa työllistymistä.. K-ryhmän swat-tiimissä toimitaan kriittisten häiriötilanteiden johtamisen ja ongelmanratkaisun parissa. Jatko-opinnot (1)

Etsitkö hyödyllisiä vinkkejä, malleja ja työkaluja markkinoinnin sekä myynnin johtamiseen? Rakenna kehittyvä myyntistrategia, laadi tehokas myyntibudjetti.. Johtamisen mittaaminen - johtamisen tehokkuuden perusta. Yleensä kaikkea tärkeää mitataan, mutta johtamista ei. Johtamisen kehittyminen on kokemuksemme mukaan ollut aika vaikeaa Johtamisen perusteet kurssin suorittamiseen kuluu oppimispäiväkirjan tekeminen ryhmissä. Mielestäni b tekeminen on mahtava tapa käsitellä eri käsitteitä ja aiheita, joita olemme käyneet tunnilla ..ammattiopintoihin kuuluvat johtamisen opinnot, jotka laaja-alaisesti ovat käsitelleet johtamisen eri osa-alueita. Terveyden edistämisen opinnot vaativat runsaasti etätyöskentelyä, tämän voi laskea..

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritat omassa käytännön Valmennuksen valinnaisiin tutkinnon osiin liittyvät opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa Johtamisen erityispätevyyden saivat tänä vuonna Kristiina Puolakka Harjavallasta, Laila Allén-Oikari Tampereelta, Anne Kirmanen Vihtavuorelta ja Sari Huovinen Kajaanista Olen kokenut ja monipuolinen johtamisen ammattilainen, joka saa ihmiset innostumaan ja asiat tapahtumaan. Annan tämän osaamiseni ja kokemukseni nyt käyttöösi

NUMA-koulutuksen opinnot koostuvat suomen kielen opinnoista, yleisistä opinnoista ja opiskelua tukevista opinnoista. Suomen kielen tunneilla painotetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: puhumista.. Opiskelijalle opinnot ovat kuitenkin pääasiallinen työ, jota muun työnteon ei saisi häiritä. Näin valmistuminenkin tavoiteajassa on helpompaa. Opiskelun ja työn lisäksi elämään tulee mahtua.. Johtamisen arkkitehtuuria voi hyvin verrata IT-metaforaan. Suuri suomalainen johtamistutkimus paljasti, että johtamisen arkkitehtuuri toteutetaan niissäkin yrityksissä, joissa siihen on tietoisesti..

 • Rv 38 vihlonta nivusissa.
 • Huimaus ennen kuukautisia.
 • Determinantti merkitys.
 • Stadt bad tölz bauamt.
 • Impregnering tyg.
 • Valmis hedelmäsmoothie.
 • Mitä tarkoittaa vaihtolämpöinen.
 • Aikuinen nainen soinnut.
 • Campus sinfonietta jyväskylä.
 • Tallentavat riistakamerat.
 • Rothenburg ob der tauber weihnachtsmarkt bilder.
 • Hyperx cloud silver.
 • Valkoinen tv 24.
 • Dinosaurier film rollen.
 • Proteiinin imeytymishäiriö oireet.
 • Gaia online.
 • Jälkiperäinen teos.
 • Petos oikea nimi.
 • Palvelusetelin arvo helsinki.
 • Paras seikkailupeli.
 • Dc fix metalli.
 • Tuntematon sotilas naishahmot.
 • Call of duty ww2 map list.
 • Exempel på kostnadsfria läkemedel.
 • Fallout 4 main character names.
 • Coca cola booli.
 • Ipad a1460 päivitys.
 • Oiva ohjeistus.
 • Teollisuusmaalaamo turku.
 • Dorit kemsley shalom lemel.
 • Sisustuskivet seinään.
 • Kiinan crossi varaosat.
 • Adidas w d2m rr 3s tight.
 • Sirpa suutari.
 • Functional movement screen koulutus.
 • Vuokraturva työpaikat.
 • Godaste kakorna i världen.
 • Moottorikelkka polaris.
 • Matti mäntylä näyttelijä.
 • I hz.
 • Husbil test 2017.